-  JDI TAM, KDE JSOU TVOJE PENÍZE  -

Seminář & workshop se konal v únoru 2018 v Praze. Podívejte se, o čem byla tato akce:

PRAVIDLO 80/20 V PODNIKÁNÍ
STRATEGICKÉ MYŠLENÍ O PODNIKÁNÍ V PRAXI

Probrali jsme okolnosti důležité na Cestě podnikatele, které vedou k úspěchu a k ziskům v podnikání.   Z jistých důvodů není možné uspět v podnikání bez těchto základů. Platí i naopak - pochopení tohoto Pravidla vás může katapultovat k netušeným možnostem!

Cesta podnikatele, to jsou mimo jiné čísla a okolnosti, jako jsou zisky, náklady, zákazníci, ABC analýza v praxi, plánování, marketing, logistika, cílové skupiny, zaměření, cesty, pákové efekty v podnikání - vše s Pravidlem 80/20.

Jde o témata prověřená v mém podnikání za 29 let a v další desítce firem. Poprvé na toto téma...

Důležité upozornění:

Tyto materiály, shrnutí, záznamy z přednášky a prezentace obsahu přednášky v textové formě vznikaly na jaře déle, než jsem plánoval za dramatičtějších podmínek, než jsem plánoval. Možná to samo o sobě by bylo téma na malý workshop. Nicméně je to na světě, je to zde a já věřím že k vašemu užitku. Díky za trpělivost a akci!

Jenom ještě malé upozornění v úvodu. Tyto materiály jsou určeny výhradně pro účastníky této akce a pro jejich potřeby. Nejsou určeny k šíření, ani k publikaci bez souhlasu autora, to jest mojí maličkosti. Nicméně, pokud byste chtěli tyto informace posouvat dále, třeba v rámci svojí publikační nebo vzdělávací činnosti, stačí mi napsat a cestu najdeme. Díky za pochopení! 
Jirka Mazur

 Pravidlo 80/20 v podnikání & Jdi tam, kde jsou tvoje peníze!

 • Jak je možné, že v reálu podniká jen méně než 20 % lidí a pouze 4 % uspějí opravdu dobře? Proč 96 % lidí o penězích jen sní, ale neumí je získat? 
 • Kde a jak vznikají peníze v podnikání s využitím Pravidla 80/20? Jak pro sebe uchopit zákonitosti, poznání a souvislosti, které znají pouze lidé, kteří umí pracovat s otázkou KDE JSOU MOJE PENÍZE a vědí ⇒ JAK JÍT TAM, KDE JSOU JEJICH PENÍZE?
 • Jak v sobě a na trhu objevit a zejména si osvojit opravdu důležitá tajemství a praktické postupy s Pravidlem 80/20 a něco jako algoritmus úspěchu?
 • Jak podnikat chytře a zachovat si klidnou mysl, rovnováhu a jít ke správnému cíli?

 

Díky tomuto obsahu zjistíte, proč bez efektivního řešení otázky KDE JSOU MOJE PENÍZE s Pravidlem 80/20 cesta podnikatele nefunguje!

 

JAK NA OTÁZKU "KDE JSOU MOJE PENÍZE" V PRAXI?

Otázka KDE JSOU MOJE PENÍZE není otázka řečnická, nebo osobní rozvoj. Jde o naprosto strategickou otázku nejen v podnikání, má-li tato činnost mít smysl na Cestě podnikatele a má-li vést na naši PRAVOU STRANU cash-flow kvadrantu. Tento seminář byl zaměřen na praktickou realizaci této otázky položené do následné odpovědi ⇒ JDI TAM, KDE JSOU TVOJE PENÍZE!

 

Naučte se pracovat s nejdůležitější otázkou v podnikání konkrétně  a prakticky!

Bez pochopení toho, jak funguje Pravidlo 80/20 se můžete ptát svoje KJMP jak chcete, ale nebude vám to fungovat...


  Stěžejní témata semináře & workshopu:

 • PRAVIDLO 80/20 V PODNIKÁNÍ

  Stručný úvod, proč jde pro řešení otázky KDE JSOU MOJE PENÍZE o nejdůležitější pravidlo v podnikání.

 • HISTORIE MÉHO PODNIKÁNÍ

  Pár střípků z mého podnikání o tom, jaká je Cesta podnikatele a jak jsem získával postupně páky do svého podnikání. Prozradil jsem důležité motivace a nejdůležitější páku v podnikání i to, jak jsem ji získal...

 • SYNCHRONICITA

  Proč se dějí jisté věci a jak to souvisí s pravidlem 80/20. Jak vzniká synchronicita a jak ji využívat ve svůj prospěch jako nástroj a páku v podnikání.

 • KDE JSOU MOJE PENÍZE

  Kdy a jak jsem začal řešit tuto otázku vědomým způsobem. Proč jsou lidé úspěšní aneb esence otázky KJMP.

 • PRAVIDLO 80/20

  Jak a proč jsem zavedl fungování toho pravidla v praxi svého podnikání a jaké byly důsledky a výsledky.

 • PODNIKÁNÍ PŘES INTERNET

  Jak jsem díky Pravidlu 80/20 dospěl k nejvíce efektivní formě podnikání a co z toho vyplývá pro vás. Proč musíte v sobě objevit jedinečné schopnosti a umět je předávat lidem online?

 • PRAVIDLO P10P

  Pravidlo o tom, jak se formuje váš příjem a proč zaměření a koncentrace souvisejí s cíli a výsledky, kterých dosahujete.

 • JAK PRACOVAT S PRAVIDLEM 80/20 V PRAXI

  Audit a SWOT analýza. Rozbor zákazníků, ABC analýza v praxi a pár skvělých tipů pro vaše podnikání.

 • MILIONÁŘEM NA INTERNETU

  Jak v praxi funguje myšlení podnikatele v módu Pravidla 80/20, když přenese informační podstatu svého podnikání na Internet. Jak vyrobit z myšlenky peníze a díky internetu je násobit?

 • PODSTATA KONCENTRACE

  Nejdůležitější efekty a důsledky Pravidla 80/20 v praxi. Povídání o tom, jak a proč fungují a proč musíte Pravidlo 80/20 uvést do života a praxe svého podnikání co nejdříve...

 • BINÁRNÍ SYSTÉM V ROZHODOVÁNÍ

  Proč mají naše rozhodovací procesy zásadní vliv na výsledky v našem životě i v podnikání a jak dělat ta správná rozhodnutí?

 • KDE JSOU MOJE PENÍZE

  Provětrání této otázky ve světle nových skutečností a informací. Pár tipů a skvělých rad k tomu, jak ji zařadit správně do rozhodovacího procesu v podnikání. Pravidlo koncentrace v praxi.

 • ALGORITMUS MYŠLENEK

  Algoritmus, pořadí a schéma myšlení podnikatele v praxi, rozhoduje o tom, zda vyděláváte slušné peníze, nebo na trhu paběrkujete. O schopnostech to moc není, spíše o správné aplikaci Pravidla 80/20 v podnikání.

 • INTERNETOVÝ MARKETING

  Na závěr jsem s vámi probral pár zásad internetového marketingu, které se mi osvědčily v praxi. Mým cílem je vám po lidské stránce přiblížit to, v čem vidí 90 % podnikatelů svoji bariéru a překážku. Prostě uchopení problematiky internetového marketingu jednoduše a prakticky v každém podnikání.


-  ZÁZNAM Z AKCE  -

Níže máte ke stažení PDF s tématy tak, jak jsme je probírali v průběhu semináře.

Doporučuji PDF vytisknout, poslouchat přednášky, dělat si poznámky.

Dále zde máte sestříhán hlavní obsah z mých přednášek.

Projděte si tak akci ještě jednou, nechť je vám to k užitku!

Obsahem semináře se prolínala následující stěžejní témata:

 

KDE JSOU MOJE PENÍZE

Jak z této otázky udělat nástroj na lepší život a upgrade v podnikání?

JDI TAM, KDE JSOU TVOJE PENÍZE

Jak správně nastavit parametry na Cestě Podnikatele?

PRAVIDLO 80/20 V PODNIKÁNÍ

Jak s tímto pravidlem pracují úspěšní podnikatelé v praxi?

STRATEGICKÉ MYŠLENÍ

Propojíme si Pravidlo 80/20 s fakty, které již ode mě znáte...

 

1️⃣ Nejdříve si otevřete a stáhněte PDF s body k přednášce:

 


 

2️⃣ Zde máte moji přednášku z celého dne v záznamu:

Dopolední přednáška je rozdělená na 4 části:

Odpolední přednáška je rozdělená na 5 částí:

NĚKOLIK INSPIRACÍ A VĚT K TÉMATŮM SEMINÁŘE JAKO PRÉMIE...

Proč se můžete opřít o témata a obsah akce?

V průběhu dne jsem se zaměřil na témata a obsah, které můžete ihned využívat ve svém životě i v praxi svého podnikání. Nemusíte složitě přemýšlet, jak na to, prostě TO začněte ihned dělat. Cílem byly tyto faktory:

Zkušenosti

Pověděl jsem vám pěkně systematicky zejména zkušenosti z mojí podnikatelské praxe a prověřené inspirace úspěšných podnikatelů, které osobně znám!

Jednoduchost

Témata peněz a směru - JÍT TAM, KDE JSOU PENÍZE s využitím Pravidla 80/20 a 3 strategických postupů v myšlení jsme probrali tak, abyste je pochopili jednoduše a jasně a abyste sami uměli nacházet řešení!

Praxe

Témata peněz, směru - JÍT TAM, KDE JSOU PENÍZE  využitím Pravidla 80/20 a 3 strategických postupů v myšlení - vše jsem vám vysvětlil podle praxe svého podnikání! Žádné zbytečné teorie...

Praktičnost

Nepotřebujete žádnou speciální přípravu a inspirace z akce můžete okamžitě aplikovat ve svém podnikání! 

Dovednosti

Cílem workshopu a celého dne bylo, abyste získali řadu inspirací a konkrétní návody či dovednosti! Naučili jste se řadu praktických postupů pro své podnikání!

Účinnost

Uslyšeli jste ode mě návody a doporučení, které mohou převrátit vaše podnikání naruby a přitom jsou tak jednoduché, praktické a účinné!


Něco ze života a praxe podnikání:

Podnikám celý svůj produktivní život, 28 let. Vlastně ani nic jiného neumím. Abych byl úspěšný a abych zvládl náročnou cestu podnikatele, musel jsem pojmout jistá tajemství, postupy a zákonitosti, které jsou pro běžné lidi nedostupné. Ve školách se neučí a systém klade překážky.

Poprvé jsem se na semináři, na živé akci pro klienty, důkladně zaměřil na to, co mi opravdu vydělalo peníze a přineslo svobodu času a nezávislost.

Je to pochopení a používání Pravidla 80/20 v podnikání!

Svého času jsem udělal audity procesů v podnikání v desítce firem s celkovým obratem v miliardách korun. Sám aplikuji tyto postupy již 18 let. Díky tomu jsem se naučil pracovat s podstatou a esencemi podnikání, které ostatní ponechávají ladem.

Mimochodem, za ty audity jsem si účtoval částky od 200 do 500 tisíc korun a dařilo se vylepšovat parametry v podnikání u daných firem o desítky až stovky procent.

Vy na workshopu jste dostali toto know-how za hubičku... V podstatě jsem vám řekl základy toho, co vydělává peníze - myšlení, přístup a zejména konkrétní dovednosti.

Koncept workshopu jsem vylepšil o návody pro jisté způsoby myšlení, zaměření, počítání v praxi. Smyslem je mimo jiné naučit se jít tam, kde jsou peníze.

Poselství pro tebe:

Jdi tam, kde jsou tvoje peníze a nesejdi z cesty! Proč? Protože na této cestě získáš mimo jiné svobodu a čas. Je to postup, který vám dá smysl!

Prvních 10 let jsem podnikal extenzivně a bez znalosti Pravidla 80/20. 

Cíl byl často nejasný, bez zaměření a cesty se měnily podle okolností. Tušil jsem, že se nejen v mém podnikání vyskytuje mnoho okolností, které umožňují proces podnikání, vytváření příležitostí a tvorbu bohatství.

Věnoval jsem se intenzivně a s nasazením tomu, co jsem považovat za podnikání. Stal jsem se podnikatelem z nuly na milión velmi rychle a zřejmě i se štěstím.

Na druhé straně jsem toužil přijít věcem na kloub. Učil jsem se podnikatelskému řemeslu, kreativitě, nacházel řešení tam, kde se jiní zasekávali. A také jsem toužil poznat, co je tím motorem úspěchu u kolegů podnikatelů kolem mě a postupně jsem se učil složitě to, co mnozí z vás dnes mohou dostat jednoduše.

Podnikám 28 let. Je to můj život, vášeň a naplnění. Když jsem začal podnikat, myslel jsem si, že to je zejména o penězích. Také jsem si myslel, že se mohu vždy vrátit do klídku svého zaměstnání, když to nedám.

Mýlil jsem se téměř ve všem. Spolu s penězi přišly nečekané hodnoty - čas pro sebe, svoboda a opravdová seberealizace. Cesta zpět přestala existovat.

Po celou dobu svého podnikání jsem tvořil a vymýšlel. Naučil jsem se pracovat se základní otázkou v podnikání, která zní - KDE JSOU MOJE PENÍZE.  Za vším, co se mi kdy v podnikání podařilo, bylo ono tajemné Pravidlo 80/20.

Také jsem se po celou dobu intenzivně zajímal o to, jak tvoří lidé bohatství, jak rozjíždějí svoje podnikání na zelené louce, z garáže či z nuly a jak budují svoje podnikatelská impéria a uvolňují MILIONOVÝ POTENCIÁL svého podnikání. Pravidlo 80/20 hrálo a hraje ve všech procesech v podnikání klíčovou roli. 

Na tato témata v praxi jsem zaměřil náš seminář a workshop! 

Pro cestu podnikatele a úspěch jsou důležité okolnosti vašeho příběhu, motivace a to, jak uvažujete o životě, realitě i o svém podnikání. Nenaučíte-li se efektivně žít, pracovat a podnikat podle Pravidla 80/20, úspěchy, peníze a hodnoty, o které usilujete, vám budou unikat mezi prsty.

Pravidlo 80/20 zná hrstka lidí, ale používat jej umí opravdu málokdo z nich. Důvodem je to, že toto empirické pravidlo odporuje lidské přirozenosti a všemu, co se lidé kdy učili ve škole i v praxi. Musíte zlomit konvenční myšlení a začít opravdu věci dělat jinak. Ukážu vám prostě cestu!


Pár faktů o Pravidle 80/20, v čem jsou ona tajemství a na co jste se mě ptali?


Znáte to z mých kurzů ŽNPS a KJMP - všude přítomné a při tom tak těžce uchopitelné Pravidlo 80/20!

» 20 % příčin ovlivňuje 80 % následků, neboli 80 % všeho má původ ve 20 % předcházejícího!

» 20 % zákazníků vytváří 80 % obratu, zisku a cash-flow.

» 20 % druhů nákladů dělá 80 % veškerých nákladů v podnikání.

» 20 % marketingových metod má za následek 80 % úspěchů a výsledků.

» 20 % zákazníků, lidí v populaci nebo v segmentu trhu bude mít 80 % peněz.

» 20 % lidí se má lépe než zbylých 80 %.

» Pouze 20 % podnikatelů či podnikatelských projektů přežije více než 3-5 let.

» Pouze 20 % z 20 % podnikatelů ovládá více než 80 % každého trhu.

» Nebo víte, že v jakkoliv definované cílové skupině zákazníků je vždy 10 % lidí, kteří mohou být zdrojem 90 % veškerých peněz, které na vás čekají...

» Pouze 10 % jistých zákazníků má pro vás 90 % všech peněz - musíte vědět, kde jsou!

Kde jsou ta tajemství?

Jasně, mohli bychom si zde napsat stovku příkladů, jak funguje Pravidlo 80/20 v praxi. Samo Pravidlo 80/20 tajemstvím není, i když jej umí používat jenom velmi malé procento lidí. Tajemstvím je právě ta praxe...

» Tajemstvím jsou postupy a způsoby myšlení a aplikace Pravidla, které otevírá cestu k úspěchu a bohatství pouze těm, kdo jej nejen pochopí, ale i umí jej realizovat v praxi.

» Tajemstvím jsou jisté postupy a správná realizace Pravidla 80/20 v praxi podnikání.

» Tajemstvím je správně nastavená cesta, cíle, koncentrace a zaměření a schopnost nesejít z cesty.

» Tajemstvím pro většinu lidí může být již jenom to, jak si tuto cestu správně nastavit, naplánovat a kudy a jak jít za svými cíli.

Potom jsou tady naše pákové efekty v podnikání. Jednak ty ze série 13 Tajemství z PS, ale i z celé série obou kurzů ŽNPS a KJMP. Některé jsem vypíchnul, propojil a nadefinoval jako strategické. 

Vaše otázky k tématu byly například tyto:

Jak se můžete naučit používat toto Pravidlo tak, aby vám vylepšilo život, podnikání, cash-flow a vše, po čem toužíte?

Jak nastavit v praxi hodnocení podnikatelského záměru, průzkum trhu, stanovení správných postupů, cesty, zaměření, strategie, plánování, logistiku, rozhodování, marketing, komunikaci a vše, co potřebujete znát na své Cestě Podnikatele?

Fajn, získali jste nové znalosti, dovednosti, know-how a pár chytrých inspirací... Jak je pro sebe využijete, to musím ponechat na vás. Ale pár tipů mám:

Tyto dovednosti využijete

 • ve svém podnikání bez ohledu na jeho velikost, zaměření a druh!
 • pokud podnikat začínáte nebo plánujete, jak získáte zkratku, know-how!
 • pro úspěch ve všem, co děláte - práce, profese, sport, koníček, cíle!
 

Získali jste za jediný den nejvíce, co šlo udělat v tomto formátu!


Cesta podnikatele je jiná cesta, než na kterou se lidé připravují ve škole, v praxi
a v systému! Tato cesta má jiná pravidla, zákonitosti, možnosti. Je prostě jiná...


Podnikání je cesta, kterou si můžeme zvolit. Není to cesta jednoduchá, ale pro určitý typ lidí je to cesta nejlepší.

Peníze se vydělávají procesem myšlení, nikoliv prací pro jiné. Podnikání samo o sobě je silný transformační proces, v rámci kterého změníte postupně v hlavě plně vše, co jste nafasovali výchovou, systémem, školstvím, v zaměstnání.

Ten, kdo má odvahu, podnikavost a touhu měnit svět kolem sebe a k tomu přidá znalost jistých tajemství, může pro sebe i pro druhé uvolnit netušený potenciál.

Moje živá akce, seminář, workshop a VIP párty byly právě o tom, abych se s vámi podělil o ona tajemství a poznání, která fungují. Bavili jsme se o jistých principech v podnikání, znalostech, dovednostech a zkušenostech těch, kteří svoje podnikání dostali na úroveň mistrů.

Vlohy a předpoklady pro podnikání má z jistých důvodů méně než 20 % lidí. Z nich opravdu uspěje méně než opět 20 %. Víte, že výsledná 4 % podnikatelů potom ovládají až 90 % jakéhokoliv segmentu trhu a podnikání?

Mimo jiné je to proto, že umí pracovat s otázkou KJMP a prostě šli tam, KDE JSOU JEJICH PENÍZE, jejich svoboda a jejich čas!

Je čas na to, abyste si tyto základní postupy a dovednosti osvojili!

A pokud již podnikáte a jste úspěšní, potom je jasné, že to může být ještě podstatně lepší. Uvolněme tedy spolu stavidla a váš potenciál! Projděte si ještě jednou celý obsah akce a uveďte jej do praxe svého života i podnikání!

TAKTO JSME SI TO UŽILI NA PODOBNÉ AKCI!

Krátký videoklip Petra Marhoula, našeho kameramana v akci. Inspirujte se!

Připomeňte si, jak naše workshopy s VIP Párty probíhají,
jak si je užíváte a proč přidat další téma pro vaše podnikání!

Proč byste měli být i u dalších akcí?

Akcentuji témata smysluplně využívaného času pro sebe, pro podnikání i pro lidi kolem nás. Svoboda, nezávislost a seberealizace jsou výsledkem procesu myšlení a souvisejí s penězi.

Peníze se vydělávají procesem myšlení, nikoliv usilovnou prací!

Podnikatelé také pracují, ale dělají věci jinak. Měli byste být u toho, abyste zjistili, jak využít svůj milionový potenciál a naučit se efektivně pracovat s otázkou KDE JSOU MOJE PENÍZE!


Pro koho dělám akce a jak poznáte, že nesmíte chybět?

 • Malí a střední podnikatelé
  Majitelé podnikání a systémů, které vydělávají peníze. Lidé ze sektoru M a I cash-flow kvadrantu. Majitelé podnikání a Investoři, kteří vědomě usilují o to, mít podnikání lepší, ziskovější.
 • Živnostníci, soukromníci, lidé na svém...
  Sólo podnikatelé, freelanceři, OSVČ, experti, kteří vydělávají peníze tím, že prodávají svůj potenciál, myšlenky a dovednosti. Lidé ze sektoru S levé strany cash-flow kvadrantu.
 • Zaměstnanci na útěku...
  Lidé ze sektoru Z, zaměstnanci, mohou chtít řešit svoje startupy a chtějí vědět, co je čeká v podnikání. Chtějí vidět světlo v tunelu a získat příležitost.
 • Podnikavci všeho druhu
  Člověk je tvor podnikavý, zvědavý a hledající. Pouze malá část lidí se ale vydá na cestu, protože jim chybí motivace, odvaha nebo informace.
 • Lidé myslící
  Lidé, kteří jsou přesvědčeni, že peníze se vyrábějí procesem myšlení a prostě si myslí, že na akci dostanou ten pravý IMPULS!
 • Lidé odvážní
  Lidé, kteří mají odvahu měnit věci, překračovat komfortní zóny, dělat to, k čemu jiní nemají odvahu. A případně si za to nechat dobře platit!
 • Lidé hledající
  Lidé, kteří hledají cestu naplnění, seberealizace a smysluplného poslání, které prostě vidí mimo systém zaměstnání a závislosti na jiných lidech.
 • Lidé s vášní
  Lidé, kteří rádi tvoří, vynalézají nové věci, hledají příležitosti a vytváří svět kolem sebe k obrazu svému. A dělají to s radostí, nasazením či dokonce s vášní!

Pevně věřím, že z mých akcí a kurzů dostanete tolik nápadů a inspirací, že ty peníze prostě přijdou!


Víte, že Váš úspěch se dá předpovědět?

Vím zcela jistě, že můžete být úspěšní, spokojení a že si můžete splnit své sny. Že můžete dělat to, co vás baví, přinášet užitek, službu, nadšení, vděčnost → prostě vše, po čem lidé touží. Vím, že máte někde svůj MILIONOVÝ POTENCIÁL a že Váš úspěch se dá předpovědět!

A pokud jste svůj MILIONOVÝ POTENCIÁL ještě neobjevili, nebo prostě netušíte jak na to, potom vím, že existují naprosto konkrétní důvody, proč tomu tak je. Mimochodem, znalost a používání Pravidla 80/20 je strategickou podmínkou...

Na svých akcích s vámi probírám zásadní teze toho, proč se váš úspěch dá předpovědět a co pro něj musíte udělat. Snít, přát si a přitahovat nestačí. Je třeba znát a používat několik zásadních tajemství v praxi. 

Naučte se správně pracovat s otázkou KDE JSOU MOJE PENÍZE s využitím Pravidla 80/20! A také správně pochopte svou roli ve vlastním cash-flow. Nebudu chodit kolem horké kaše, prostě si myslím, že to musíte udělat!

Proč musíte usilovat o změny?

Každý den máte před sebou různá rozhodování, zpravidla vždy dvě. Rozhodujete se vlevo, nebo vpravo. Rozhodujete se pro to, či ono. Pro jednu, nebo pro druhou - možnost, příležitost, ženu, akci, šanci... Někdy je to rozhodování i těžké. Ale rozhodnutí prostě udělat musíte.

Jasně, také znám ty typy lidí, kteří se neradi rozhodují. Kteří se neustále vymlouvají, proč se rozhodnout nemohou, vše odkládají, říkají až jindy... Ve skutečnosti to samo o sobě je také rozhodování. Je to rozhodování, na jehož konci je - NIC.

Pokud se rozhodnete pro jednu variantu, jeden směr, jednu možnost - váš život se definitivně vyvíjí jiným směrem. Sled událostí, dějů a interakcí je jiný, než by tomu bylo u rozhodnutí, které byste udělali jinak. Rozhodnutími se život a události větví do nekonečného množství variant budoucnosti.


Proč bychom měli být i nadále ve spojení?

 • Bude vás to bavit!
 • Převrátím vám vnímání světa do jiné dimenze.
 • Bude vás to motivovat a inspirovat.
 • Něco se definitivně změní...

Moje programy, kurzy, semináře a akce pro vás:

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

Myšlenkový koncept a program pro život v podnikání. Získávejte neformální vzdělávání, které vám dá více než to klasické…

📌 Moje hodnoty a poselství pro vás ⇒ čas, svoboda, seberealizace, peníze, život v podnikání…

📌 Moje programy a akce pro vás  ⇒ online kurzy, živé semináře a workshopy, webináře, eBooky, články, sdílení...

Přečtěte si více na mých webech:

✅   www.zivotnapravestrane.cz

Proč je otázka KDE JSOU MOJE PENÍZE nejdůležitější otázkou v podnikání, to se dozvíte zde:

✅   www.kdejsoumojepenize.cz

Proč rozdávám zlato a jak tím měním lidem životy, zjistíte na:

✅   www.goldwinner.cz

Díky, že sledujete tento FB profil. Inspirujte se a pište, komentujte, sdílejte svoje myšlenky 🙂.

Jirka Mazur
Autor programů z edice ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

✅   www.jirkamazur.cz

Přátelé, díky, že pro vás mohu dělat tyto akce
a těším se na další viděnou!

Jirka Mazur