MODUL 1:

KAM SE PODĚLY MOJE PENÍZE?


A. Inspirace a otázky na víkend

Mentální mapování pozice a první odpovědi
do VLASTNÍHO MANUÁLU NA PENÍZE

PDF & pracovní sešit
- rešerše, základní informace, otázky, úkoly -

Jirka Mazur